Transport kontenera a światowy fracht morski to odwzorowanie nieustannie zmieniających się siatek logistycznych, wschodzących i słabnących ośrodków biznesowych z usługodawcami oferującymi serwisy rodzaju przewóz-kontenera oraz dynamicznie ewoluująca się branża TSL, dla jakiej serwisy kontener-przewóz to chleb codzienny. O w jakim stopniu transport drogą morską w kiedyś wiązany był przede wszystkim lokalnie: na skale Europy, Lewantu czy też Azji, dziś uzupełnił się on o wielki rynek amerykański, ekspresowo rosnącą Australię,Afrykę i wiele nieznanych dotąd kolosalnym przedsiębiorstwom kontenerowym terenów Euro Azji.

Transport kontenera dodatkowo usługi kontenery transport do jeszcze jedna cecha: globalizacja i standaryzacja realizowany jest w morskim transporcie.

Ten sam 20-stopowy kontener może dzisiaj być obsłużony w wszelkim prawie większym porcie globu, a kanony jego spedycji – takiej chociażby jaką oferuje Helena TS – niemal wszędzie będą równie wysokie. Czy jednak przewóz morski to optymalna droga transportu kontenera od nadawcy do odbiorcy? Szczególnie na głównym z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, tj relacji Chiny-Europa?, Czy alternatywą może być np. przewóz lotniczy?. Wyjawia się, że w nie dalekiej przyszłości poniekąd nie.

Usługi kontener-przewóz są bez wątpienia możliwe do wykonania drogą powietrzną, portu lotnicze notują stały zwiększenie obrotów nie tylko pasażerskich, ale też towarowych, są jednak w dalszym ciągu zbyt kosztowne i trudne technicznie, aby mogły zagrozić transportowi morskiemu. Skoro tylko nie awiacja. To może transport lądowy? W wielu sytuacjach transport kontenera lub usługi kontener-przewóz w gruncie rzeczy są dochodowe przy zastosowaniu standardowego taboru.

Dłuższe jednak odległości sprawiają, że handel oparty li tylko na transportach samochodowych również bez zbytnich kosztów jest nieporównywalny z morskim. Nie mówiąc już o powodach oczywistych: jak kłopotliwe organizacyjnie jest przewiezienie kontenera z Chin – przez Azję do Europy? W Europie do tych wszystkich zjawisk dochodzą także bezwzględne normy ochrony środowiska, które stanowczo przedkładają transport drogą wodną i koleją, zamiast dotkliwego ruchu samochodowego.

Bowiem nie transport lotniczy i kołowy, może to otóż to transport kolejowy stanowi dobrą alternatywę dla dróg wodnych? W wielu sposobnościach na pewno tak jest. Unia Europejska zdecydowanie wspiera rozkwit przewozów kolejowych, a i sami przedsiębiorcy doświadczają w tym korzyści. Sam chociażby terminal BCT z Gdyni już w 2012 roku 43% przeładowanych przez siebie kontenerów odesłał do adresatów koleją. Nie bez znaczenia są sławne medianie akcje w rodzaju „Tiry na tory!” oraz rosnąca propozycja sieć połączeń ze strony kolejowych przedsiębiorstw frachtowych.

Przewóz kontenera z Chin do Polski za pomocą wyjątkowych pociągów kontenerowych ma już wieloletnią tradycję i uznawany jest za impuls udany. Wyjawia się przecież, że mimo wszystko kolej, ze wszelkimi swoimi walorami nie wywoła zahamowania rozwoju przewozu morskiego. Do czasu wprowadzenia jakichś rewolucyjnych rozstrzygnięć technicznych fracht morski będzie wyznaczał fundamentalny środek transportu kontenerów i innych kategorii ładunków, bo jest zwyczajnie najtańszy, najbezpieczniejszy i najprawidłowiej rozwijany ze wszystkich innych dróg przewozu.